ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 บ้านถนนใหญ่   ตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055-865118 เบอร์โทรสาร -
Email : ubek.school@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ubekschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน