รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 บ้านถนนใหญ่   ตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055-865118 เบอร์แฟกส์ -
Email : ubek.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :