หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.16 KB
ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
การย้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB
คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.24 KB