คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.6 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.3 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.71 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.52 KB